VĒLIES KĻŪT PAR KLUBA BIEDRU?

# Jāpārliecinās, ka šautriņu mešana ir tavs sporta veids;

#Jāiesniedz iesniegums kluba valdei, kura veidlapa pieejama šeit; #Jāveic kluba biedra naudas iemaksa 3 eiro mēnesī;

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?

 

 

# Atlaides kluba telpu izmantošanā treniņu procesam;

# Pārstāvēt tavas intereses un idejas LDO biedru sapulcēs;

# Organizējam braucienus uz plašāka mēroga sacensībām;

# Iespēju robežās palīdzam samazināt izmaksas dalībai Latvijas reitinga sacensībās;

# Iespēju pārstāvēt klubu  Latvijas klubu komandu sacensībās;

# Kopējus kluba saliedēšanas pasākumus;

# Atlaides atsevišķās kluba organizētājās sacensībās;

KO MĒS SAGAIDĀM NO AKTĪVA BIEDRA

Attsaucību, idejas un pozitīvu attieksmi palīdzot organizēt kluba ikdienas dzīvi un plašāka mēroga sacensības;    

# Nosacīti obligāti jāpārstāv klubs ik gadu Latvijas čempionātā šautriņu mešanā; 

# Nosacīti obligāti jāpārstāv kluba pirmo komandu Baltijas kausā šautriņu mešanā, ja pirmajai komandai esi kvalificējies pēc kluba iekšējās atlases noteikumiem un klubs uzskata par lietderīgu Baltijas kausā piedalīties.

# Nosacīti obligāti jāpārstāv kluba pirmo komandu Latvijas klubu kausa izcīņa šautriņu mešanā, ja pirmajai komandai esi kvalificējies pēc kluba iekšējās atlases noteikumiem.  (ja vien šādas sacensības tiek izveidotas);

# Iespēju robežās jāpārstāv klubs indivduālajās Latvijas reitinga sacensībās;

# Latvijas reitinga sacensībās piedaloties kluba biedru izvelētājam apģērbam jābūt ar kluba simboliku un atbilstoši organizatoru izstrādātājiem apģērba noteikumiem. Sacensībās ārpus LV reitinga apģērba izvēle ir paša kluba biedra ziņā;

# Kluba biedrs piedaloties LV reitinga un kluba organizētās, lokāla mēroga  sacensībās apņemas uzvesties sevis un klubu cienoši un atbilstoši organizatoru izstrādātajiem noteikumiem.

# Jāveic regulāra kluba biedra naudas iemaksa kluba kontā - 3 eiro mēnesī.

  

Kluba valde pamatojoties uz šīm ekspektācijām vērte biedra  atbilstību kluba biedra statusam. Prasību apzināta nepildīšana - nekomunicējot, vairākkārt nepamatoti atsakoties no dalības nosacīti obligātājās sacensībās, nepildot kluba biedra finansiālās saistības 4 mēnešu garumā rezultējas ar kluba biedra statusa zaudēšanu.

Biedrība "ŠAUTRIŅU MEŠANAS KLUBS LIEPĀJA"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40008233105

Juridiskā adrese: Durbes  iela 5,  Liepāja, LV-3414

Nordea Bank AB Latvijas filiāle konta Nr. LV03NDEA0000084376239

© ŠMK "Liepāja" 2017